Kardinal Martino krever FN-konvensjon mot terror

Kardinal Renato Martino

Roma - KI (KAP) - Presidenten for Det pavelige råd for Rettferdighet og fred (Iustitia et Pax), kardinal Renato Martino, krever en klar definisjon på terrorisme fra FN. I forbindelse med en kirkelig kongress i Roma om menneskerettighetsspørsmål sa kardinalen torsdag at det internasjonale samfunn hurtig trenger en felles definisjon på terrorisme for å kunne bekjempe dette ondet i fellesskap.

Kardinal Martino var i femten år Den hellige Stols permanente observatør ved FN i New York. Han minner om at FN hittil har lett forgjeves etter en definisjon som kan aksepteres av alle. Forhandlingene har ennå ikke kommet i mål. Mange stater betrakter terrorisme som et middel i undertrykte folks frigjøringskamp.

Kathpress 26. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
18. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:40