Biskop Marx for «fatwa» mot islamsk terror

Biskop Reinhard Marx av Trier

Berlin - KI (KAP) - Biskop Reinhard Marx av Trier i Tyskland krever at «islamske ledere» tar klarere avstand fra terrorismen. Likevel blir islam bare «brukt» av «irrasjonelle» terrorister, og det dreier seg «ikke om en religionskrig». Men terroristene beveger seg i et bestemt miljø, understreket Marx overfor fjernsynsselskapet ARD. Derfor må de åndelige islamske lederne reagere med en «fatwa», en kanonisk rettsuttalelse, mener Marx, som også er formann for den tyske biskoppelige kommisjonen Iustitia et Pax («Rettferdighet og fred»). Samtidig krever han en «virkelig dialog» med muslimene som lever i Tyskland.

Kathpress 22. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
22. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:44