Erkebiskop Foley glad i latin

London - KI (Zenit) - Presidenten for Det pavelige råd for sosial kommunikasjon, erkebiskop John Patrick Foley, vil gjerne at noe latin kommer tilbake i messen. Dette sier han i et intervju med Briefing, det relanserte offisielle bladet for de katolske bispekonferansene for England og Wales og Skottland.

Foley var til stede ved Andre Vatikankonsil som ung prest og reporter for bispedømmeavisen i Philadelphia. Han sier at noen av konsilfedrenes intensjoner har blitt implementert korrekt, og noen har ikke det. «Det har vært misforhold på noen områder (...), for eksempel skyldes noen av de liturgiske misforholdene at mennesker har tolket dokumenter unøyaktig, noe som har skapt forvirring og motstand», sier Foley.

Erkebiskop Foley feirer fortsatt messen på latin noen ganger, og han snakker til og med latin med noen biskoper som ikke snakker engelsk. Språkets universelle natur imponerer ham, og derfor mener han det er viktig at legfolket lærer å delta i messer på latin, spesielt de delene som synges. «Det er ironisk at da folk ikke reiste mye, var messen på latin. Nå da de reiser mye og ønsker å kunne forstå og kjenne igjen det som foregår, kan de ikke det fordi de ikke snakker det lokale språket».

Zenit 24. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
24. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:49