Liturgidokument utgis etter påske

 Les også:

Vatikanet - KI (KAP/CNS) - Det vatikanske dokumentet som man med spenning har sett frem til om retningslinjer for den katolske liturgien, ventes offentliggjort etter påske. Meldinger sa at det ville offentliggjøres allerede på skjærtorsdag den 8. april, men det vil nok ikke skje før mot slutten av april. Oversettelsesarbeidet er langt på vei avsluttet. Dokumentet er skrevet i samarbeid med prefekten for Troslærekongregasjonen, kardinal Joseph Ratzinger, og prefekten for Gudstjenestekongregasjonen, kardinal Francis Arinze.

I henhold til pave Johannes Paul IIs ønske skal dokumentet korrigere feilutviklinger i den katolske liturgien etter Andre Vatikankonsil (1962-65). I pavens siste encyklika Ecclesia de eucharistia, som ble utgitt skjærtorsdag i fjor, beklaget paven at det i mange menigheter er innført «ikke-autoriserte og fullstendig upassende forandringer» i messefeiringen. For «å bekrefte de liturgiske normenes dypere betydning» ga paven de ansvarlige kurieorganene i oppgave å «forberede et eget dokument, også med henvisninger av rettslig natur, om dette temaet som er av så stor betydning».

I fjor høst ble detaljer fra et arbeidsutkast lekket til pressen og skapte stor oppsikt. Blant annet skulle rollen til legfolk som kommunionsutdelere begrense, liturgisk dans skulle forbys, det skulle advares mot å bruke ikke-approberte tekster, det ville bli reaksjoner mot pseudoliturgiske riter av og for kvinner, og det ble sagt at kommunion under begge skikkelser ikke alltid er noen god ide. Ifølge utkastet skulle også legfolket oppmuntres til å rapportere misforhold til sine biskoper og om nødvendig direkte til Vatikanet.

Ifølge kilder i Vatikanet ble utkastet endret etter at medlemmene av Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen hadde gått gjennom det. Like mye som innholdet var det utkastets tone som alarmerte mange liturgikere i Roma, inkludert flere som samarbeider med Vatikanet om pavelige liturgier. Det er ventet at det endelige dokumentet er betydelig forenklet.

Kathpress 16. mars og Catholic News Service 26. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:53