Ny biskop av Hexham and Newcastle

Newcastle-upon-Tyne - KI (Zenit/ICN) - Pave Johannes Paul II har utnevnt kannik Kevin Dunn (53) til ny biskop av bispedømmet Hexham and Newcastle. Biskop-elekt Dunn etterfølger biskop Ambrose Griffiths OSB (75), som pensjoneres etter tolv år i embetet.

Kevin Dunn ble født den 9. juli 1950 i Newcastle-under-Lyme i Staffordshire. Han studerte til prest ved Oscott College i Birmingham og ble presteviet den 17. januar 1976. Etter å ha tjent som kapellan ved St Patrick's i Walsall og skoleprest ved Stuart Bathurst High School var han kapellan for det karibiske samfunnet i erkebispedømmet Birmingham fra 1980 til 1987. Etter to år som sogneprest i Stoke-on-Trent og sykehusprest ved North Staffordshire Hospital dro han til Roma for videre studier. I 1991 tok han doktorgraden i kirkerett ved Thomas Aquinas-universitetet (Angelicum).

Etter sin retur til England i 1991 arbeidet han som sogneprest i Stafford, biskopsvikar for ordensfolk og lærer i kirkerett ved Oscott College til 2001. Siden 1991 har han vært biskopsvikar for dekanatene Wolverhampton, Walsall, The Black Country og Worcestershire og medlem av erkebiskopens råd i erkebispedømmet Birmingham.

Bispedømmet Hexham and Newcastle har en katolsk befolkning på 223.060, rundt ti prosent av samtlige innbyggere i området. Kannik Dunn vil bli bispevigslet i katedralen St. Mary's i Newcastle den 25. mai. Han blir bispedømmets tolvte biskop siden det ble opprettet som bispedømmet Hexham i 1850. Navnet ble endret til Hexham and Newcastle i 1861.

Zenit og Independent Catholic News 26. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
26. mars 2004

av Webmaster publisert 31.03.2004, sist endret 31.03.2004 - 23:56