Kirken mot regjeringens forslag om å fjerne helligdager

Roma - KI (KAP) - Den italienske regjeringen diskuterer nå å fjerne noen nasjonale helligdager av økonomiske grunner. Statsminister Silvio Berlusconi bekreftet i helgen for en forsamling arbeidsgivere i Cernobbio at hans medarbeidere søker etter kreative løsninger for å fjerne «sekundærdager». Det snakkes da særlig om Allehelgensdag den 1. november og Epifani den 6. januar.

Allerede midt på 1970-tallet avskaffet Italia en rekke statlige helligdager som Kristi Himmelfartsdag og Kristi legemsfest. Kirkeledelsen flyttet da den liturgiske feiringen til den påfølgende søndagen. Allerede da skulle 6. januar strykes fra den statlige helligdagslisten i likhet med Republikkens dag (2. juni) og festen for Peter og Paulus den 29. juni. De to første dagene ble imidlertid senere gjeninnført i arbeidstakernes kalender, mens den romerske patronatsfesten 29. juni er offentlig helligdag bare i hovedstaden Roma.

Italienske aviser skriver at italienerne bare arbeider 1.552 timer hvert år, og det er mindre enn både britiske (1.783) eller spanske (1.747) kolleger. Men italienere arbeider likevel mer enn innbyggerne i Belgia (1.463), Frankrike (1.392) eller Tyskland (1.361).

Den katolske kirke i Italia går mot regjeringens planer om å fjerne helligdager. I henhold til konkordatet mellom Den hellige Stol og Italia skal «eventuelle endringer» i festdagskalenderen skje med begge parters samtykke, understreker sekretæren for den italienske bispekonferansen, erkebiskop Giuseppe Betori.

Regjeringens planer er allerede kritisert av politikere fra nesten alle partier. Det radikale partiet hilser imidlertid initiativet velkommen, ettersom strykingen av helligdager ville bety en svekkelse av konkordatet.

Kathpress 29. og 30. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. mars 2004

av Webmaster publisert 01.04.2004, sist endret 01.04.2004 - 00:02