Omfangsrikt liturgisk program for paven

Palmesøndag 2001

Vatikanet - KI (KAP) - Også i år har pave Johannes Paul II et omfangsrikt liturgisk program i Den stille uke fra palmesøndag. Vatikanets pressekontor melder at paven selv vil lede alle store messer og gudstjenester i Vatikanet fra palmesøndag til påskedag.

Palmesøndagsmessen begynner klokken ti på Petersplassen med velsignelse av palmegreiner og en prosesjon over plassen. Palmesøndagsmessen er i år også feiringen av den katolske Verdensungdomsdagen. På skjærtorsdag feires oljevigselsmessen klokken 9.30 og messen til minne om innstiftelsen av eukaristien klokken 17.30. På langfredag feires pasjonsliturgien klokken 17, og klokken 21.15 finner korsveisvandringen sted i Colosseum som vanlig.

Feiringen av påskevigilien begynner i Peterskirken i år allerede klokken 19. Den høytidelige messen på Petersplassen påskedag begynner klokken 10.30. Deretter kommer paven med sitt påskebudskap og gir velsignelsen Urbi et orbi via fjernsyn til hele verden.

Kathpress 30. mars 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
30. mars 2004

av Webmaster publisert 01.04.2004, sist endret 01.04.2004 - 00:06