Katolskt Magasin med ny form og profil

Katolskt Magasin

Det svenske Katolskt Magasin har gått fra tabloid- til magasinformat. Forandringen skjer for å markere en nystart når det gjelder både form og innhold.

-Det nye formatet gir en annen kvalitet på både bilder og tekst. Naturligvis håper vi at satsningen skal gi flere lesere, både blant katolikker og andre, sier sjefsredaktør Margareta Murray-Nyman. -Bladet er jo unikt på flere måter; dels gir det innsyn i hendelser og idéstrømninger i den verdensvide katolske kirke, dels skal den speile mangfoldet blant Sveriges katolikker, som har sine røtter i lang over hundre ulike land.

Katolskt Magasin er et abonnementsbasert månedsmagasin som trykkes i 3000 eksemplarer. Et par ganger i året skal det sendes ut gratis til alle katolske husstander i Sverige (ca. 45.000). I disse tilfellene utgis bladet i samarbeid med det katolske biskopsembetet, som på denne måten når ut med et informasjonsbilag.

I forbindelse med formatendringen får magasinet delvis også nytt innhold. Hovedsaklig vil innholdet bestå av reportasjer fra menigheter, intervjuer, debatt, teologiske og åndelige refleksjoner samt aktuelle nyheter fra stiftet og fra utlandet. Dessuten vil man finne en fast spalte ved navn "Våga fråga!", der biskop Anders Arborelius svarer på spørsmål fra leserne.

Sist gang bladet endret karakter, var i 1997. Da gikk det over fra A4- til tabloidformat og fikk fargesider. Samtidig ble navnet endret fra Katolsk Kyrkotidning til Katolskt Magasin.

Katolskt Magasin gis ut av Stiftelsen Katolsk kyrkotidning. Ansvarlig utgiver er Gustaf von Essen.

For mer informasjon:

Katolskt Magasin, Erstagatan 3F, Box 4032 102 61, Stockholm. Tlf: 08-714 80 66, fax: 08-643 80 61. e-mail: redaktionen@katolskakyrkan.se

Sjefsredaktør: Margareta Murray-Nyman, tlf: 08-714 80 67, e-mail: margareta.murray-nyman@katolskakyrkan.se

Redaksjonssekretær: Ryszard Antonius Klinger, tlf: 08-714 80 69, e-mail: ryszard.antonius@katolskakyrkan.se

Pressemelding Katolskt Magasin, 25. mars 2004
2. april 2004

av Webmaster publisert 02.04.2004, sist endret 02.04.2004 - 12:44