Seminar til feiring av NKKF's 80-års jubileum

Norges Katolske Kvinneforbunds 75-års jubileum ble forbigått i stillhet, men nå vil vi feire de 80 år siden forbundet ble stiftet på en verdig måte. Vi planlegger et jubileumsseminar i helgen 22.-24. oktober 2004 i Mariagården i Akersveien 16 i Oslo.

Detaljplanlegging og program er ennå ikke ferdig, men som tema for seminaret har styret satt: "Er Norge (fortsatt) et kristent land?".

Til å belyse dette spørsmålet, har vi invitert interessante foredragsholdere, og i skrivende stund har professor Janne Haaland Matlary, sr. Anne Bente Hadland OP og p. Arnfinn Haram OP sagt seg villige til å komme.

Vi tenker oss opplegget slik: På ettermiddagen fredag 22. oktober avholder vi NKKF's rådsmøte, for å benytte anledningen til å kombinere dette med seminaret. Lørdag 23. oktober blir selve seminardagen, der vi har planlagt å legge inn tilstrekkelig med tid mellom foredragene til å stille spørsmål, diskutere og bli kjent med hverandre. Om kvelden lørdag arrangerer vi festmiddag. Søndag formiddag vil vi primært gå til messe, men også forsøke å få til et kulturelt program.

Seminaravgift, som også dekker lunsj og kaffepauser lørdag, settes til kr. 200 for NKKF-medlemmer og kr. 300 for ikke-medlemmer (hvilket vil si at vi også ønsker andre enn våre egne medlemmer velkommen!). Festmiddagen må betales separat av deltakerne, men noen pris for den er ikke fastsatt ennå. Reise og innkvartering må den enkelte deltaker selv ordne med (med unntak av rådsmedlemmene).

Vi kommer tilbake med mer detaljert program og detaljer om påmelding senere, men merk allerede nå av datoene 22.-24. oktober 2004!
12. april 2004 - melding fra NKKF

av Webmaster publisert 12.04.2004, sist endret 12.04.2004 - 16:14