Tre St. Elisabethsøstre feirer ordensjubileum

Den 28. april feirer tre St. Elisabethsøstre ordensjubileum:

Sr. Albana Filipiak (Hammerfest) og sr. Bernadette Möller (Oslo) feirer 65-årsjubileum, og sr. Blanka Dawidowska, som er provinsvikar for Den Norske Provins, takker Gud for 50 års tjeneste som søster.

Høytideligheten markeres den 28. april under Den Hellige Messe kl. 10.00 i St. Elisabethsøstrenes kapell på Nordstrand i Oslo. Messen feires av biskop Gerhard Schwenzer SS.CC.

www.katolsk.no gratulerer!

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
23. april 2004

av Webmaster publisert 23.04.2004, sist endret 23.04.2004 - 14:44