Ledige plasser på pilegrimsreise til Lourdes med St. Eysteins menighet

 Les også:

Den 25. september-3. oktober 2004 arrangerer St. Eysteins menighet i Bodø pilegrimsreise til Lourdes, og sogneprest Torbjørn Olsen opplyser at det fremdeles er noen ledige plasser.

Våren 1858 ble det til da lille og ukjente sted Lourdes ved foten av Pyreneene med ett et av verdens mest kjente pilegrimsmål. Jomfru Maria viste seg for ungpiken Bernadette Soubirous. Tross skepsis og motstand fra så vel borgerlige som kirkelige myndigheter, holdt Bernadette fast på hva hun så, og hun formidlet videre budskapet fra Maria. Folk skulle omvende seg og søke Gud. Samtidig sprang det frem en kilde med helbredende vann. Folket, og etter hvert også myndighetene, aksepterte disse underlige ting. Lourdes har siden vært et sted med trøst og håp, ikke bare på det fysiske, men minst like meget på det psykiske og åndelige plan i snart halvannet århundrer. Hundretusener av pilegrimer besøker Lourdes hvert år.

Men pilegrimsreisen går ikke bare til Lourdes. Andre steder som blir besøkt er Barcelona, Avignon, La Salette, Andorra og Montserrat.

Reiseleder er sogneprest Torbjørn Olsen. Pris fra Bodø er kr. 13.800, noe som blant annet inkluderer reise (fly og buss), losji og to eller tre måltider hver dag.

Interesserte kan henvende seg til St. Eysteins menighet, telefon 75 52 17 83 eller e-mail bodo@katolsk.no.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
26. april 2004

av Webmaster publisert 26.04.2004, sist endret 26.04.2004 - 16:31