Samarbeidsavtale mellom Menighetsfakultetet og Gregoriana

Våren 2004 arbeides det med en samarbeidsavtale mellom Det teologiske menighetsfakultetet (MF) i Oslo og Det pavelige universitet Gregoriana i Roma. Avtalen innebærer at studenter ved MF kan få godskrevet studieopphold ved Gregoriana. I forlengelsen av dette kan det også bli mulig med en lærerutveksling mellom de to fakultetene, men dette ligger lenger frem i tid. MF vil med dette kunne tilby studenter en mastergrad i katolsk teologi. Avtalen er kommet i stand på bakgrunn av at det allerede finnes katolske studenter ved MF som vil benytte seg av dette tilbudet.

Før denne avtalen ble inngått var MF i kontakt med biskop Gerhard Schwenzer for å tilby tilrettelagte studier for katolske prestestudenter ved MF. Dette tilbudet falt imidlertid da Oslo katolske bispedømme ikke har planer om å opprette et presteseminar i Oslo, noe som er en forutsetning for at prestestudentene skal kunne benytte seg av tilbudet.

Avtalen skjer samtidig som professor Bernt Oftestad får tilbake retten til å undervise ved fakultetet, en rett han mistet da han konverterte til Den katolske kirke for et par år siden.

Samarbeidsavtalen oppleves av mange som et gledelig økumenisk fremskritt, og det er også et aldri så lite historisk poeng at når en luthersk læreinstitusjon først inngår en slik avtale med et katolsk universitet, så er det med jesuittenes i Roma. Jesuittene var som kjent nektet innreise og opphold i Norge like frem til 1956. Det er for øvrig også første gang Gregoriana inngår en slik offisiell avtale med et luthersk fakultet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
27. april 2004

av Webmaster publisert 27.04.2004, sist endret 27.04.2004 - 14:43