Stadig flere udøpte europeere oppdager Den katolske kirke

Budapest - KI (KAP) - Stadig flere udøpte europeere oppdager Den katolske kirke som voksne. Dette ble understreket på et møte i «Det europeiske kontor for voksenkatekumenat» (EuroCat) i Budapest. Betydningen av katekumenatet (opplæringen i troen) for voksne øker overalt i Europa.

I det verdslige Frankrike feires i år 50-årsjubileet for Voksenkatekumenatet med mange festarrangementer, og jubileet markeres også med en informasjonskampanje. Denne organisasjonen har «mange steder gitt kirken et nytt ansikt», heter det. Det som kan forbedres, er integrasjonen av nydøpte i de kristne menighetene, heter det i Budapest.

Det meldes om en sterk økning i Voksenkatekumenatet i Spania, hvor EuroCat-møtet i fjor fant sted i Barcelona. Katekumenatet er i sin omfattende form allerede offisielt opprettet i seks bispedømmer, og tre nye bispedømmer følger snart etter. Ikke bare i Italia er mange katekumener immigranter. Katekumenatet er der i stadig større grad også et møte mellom forskjellige kulturer, noe som ikke alltid er enkelt, fortalte italienske representanter. I Tyskland hersker et stort misforhold mellom voksendåp i Den katolske kirke og i den protestantiske kirken - årlig døpes 3.000 voksne katolikker mot hele 22.000 protestanter.

Også i Ungarn som det eneste tidligere kommunistlandet på konferansen, er det en stigning i antall voksendåp. I de siste fem årene er det registrert 500 dåp, hvorav rundt halvparten fant en permanent innlemmelse i en sognemenighet. Et sogn i Budapest ble trukket frem som eksempel. Ved grunnleggelsen for 15 år siden kom det av de 40.000 innbyggerne bare rundt 80 regelmessig til messe, mens tallet nå er 1.000. Utløsende for denne utviklingen var forsøket på å henvende seg til voksne og å invitere dem. Det ble grunnlagt «velkomstgrupper» som skulle ta seg av de nye. For nærmere interesserte ble det tilbudt møter annenhver uke, hvor det innholdsmessige tyngdepunktet var spørsmålet: Hvordan kan man leve konkret etter evangeliet? De som etter et års deltakelse i disse åpne og frie gruppene hadde fått en dypere interesse for troen, ble invitert til en samtale med sognepresten, og dersom de ønsket det, ble de opptatt i katekumenatet.

Kathpress 7. mai 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
7. mai 2004

av Webmaster publisert 19.05.2004, sist endret 19.05.2004 - 00:22