Paven vil be Bush om en radikal endring av hans politikk

Pave Johannes Paul II og president George W. Bush i møte den 28. mai 2002

Vatikanet - KI (Zenit) - Når pave Johannes Paul II møter president George W. Bush i Vatikanet den 4. juni, vil han be ham om å slutte å basere sin politikk i Irak og Det hellige Land på å ty til makt. Dette sier kardinal Pio Laghi, som tidligere var nuntius i USA, i en uttalelse til avisen Corriere della Sera. «Vi er på kanten av et stup og må stanse», sier kardinal Laghi.

Den 81-årige kardinalen var nuntius i USA mellom 1980 og 1990 og som hjalp til med å etablere diplomatiske forbindelser mellom Den hellige Stol og USA. Han besøkte president bush i mars 2003 på vegne av paven for å be ham om ikke å starte en «preventiv krig».

«USA må stoppe, og jeg tror de har styrke til å gjøre det. De må gjenetablere respekten for mennesker og vende tilbake til familien av nasjoner og overvinne fristelsen til å handle på egen hånd. Hvis de ikke stopper, vil redselens virvelvind ramme andre folk og føre oss stadig nærmere avgrunnen», sier kardinal Laghi. Han er sikker på at paven vil gjenta til Bush «det råd jeg ga ham, men som han valgte å ikke følge. Nå ser vi hvor klokt det var».

Kardinalen sier at han ikke ventet nyhetene om tortur i Irak. «Jeg var redd for at krigen ville gjøre terrorismens svøpe mer voldelig, som paven sa, og at det ville bli grusomme massakre, men jeg ventet ikke tortur av fanger. Jeg elsker USA og jeg forestilte meg ikke at denne galskapen var mulig. Jeg er forferdet. Jeg har amerikanske venner holder hodet i hendene og jeg med dem», sier kardinal Laghi.

Kardinalen, som er tidligere prefekt for Kongregasjonen for katolsk utdannelse, sier at Bush' besøk hos paven på et så kritisk tidspunkt er et godt tegn. «Jeg tror ikke det er arrangert med sikte på presidentvalgkampen. Hvis det var et tidspunkt når det var vanskelig for ham å be om et møte med paven, så var det nettopp nå. Og likevel har han bedt om det. Jeg tror han ba om det to ganger og at han endret sin dagsorden for å få det til å passe».

Kardinalen sier at paven også vil benytte møtet til å fortelle presidenten at USAs nåværende politikk ikke fører til en gjenskaping av internasjonal rett i Midtøsten. Å gjenetablere orden i Midtøsten, spesielt i Irak, krever «en kulturell forståelse av den verdenen som er vanskelig for oss, og som jeg tror våre amerikanske venner ikke har oppnådd. Å bombe en moske, å gå inn i hellige steder, å sette kvinnelige soldater i kontakt med nakne menn, alt dette viser en mangel på forståelse av den muslimske verden som jeg vil kalle forbløffende», sier kardinal Laghi. «Det må bygges broer med islam, ikke graves avgrunner. Og det israelsk-palestinske spørsmålet bør gis prioritet, fordi det er den første kilden til terror».

Zenit 13. mai 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
13. mai 2004