Hundre norske kommuner hadde minst 50 registrerte katolikker ved utgangen av 2003

En analyse av Den katolske kirkes statistikker over registrerte medlemmer i Norge pr. 31. desember 2003, viser at det i 100 kommuner nå er minst 50 registrerte katolikker. Det er fem flere enn året før. 13 kommuner hadde minst 500 registrerte katolikker ved årsskiftet (ingen endring).

I to menigheter bodde flere katolikker i en annen kommune enn i den som sognekirken ligger i: Skien kommune (651) har 239 flere katolikker enn Porsgrunn, og Sandefjord (375) har 55 flere katolikker enn Tønsberg.

Av de kommunene som har minst 50 katolikker, er de ti med høyest katolsk befolkningsandel Oslo (2,85%), Askim (2,70%), Moss (1,91%), Rælingen (1,91%), Bærum (1,76%), Kristiansand (1,66%), Tinn (1,64%), Bergen (1,63%), Skedsmo (1,57%) og Vestby (1,55%). Alle ligger i Oslo katolske bispedømme.

Nord for Dovre kommer Hammerfest høyest, med en katolsk befolkningsandel på 1,29 prosent.

Se også oversikten over kommuner med minst 50 registrerte katolikker.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. mai 2004

av Webmaster publisert 20.05.2004, sist endret 20.05.2004 - 15:51