Kalk-praksis må endres etter Vatikanets nye liturgi-instruksjon

Washington - KI (CNS) - I kjølvannet av Vatikanets nye liturgi-instruksjon «Redemptionis Sacramentum» har Vatikanet gitt den amerikanske bispekonferansen beskjed om å endre sine liturgiske normer. Kongregasjonen for gudstjenesten og sakramentsordningen gir ordre om at all vin som skal brukes til å deles ut kommunion under begge skikkelser, skal helles opp i de enkelte kalkene under forberedelsen av gavene, før den konsekreres.

Dette gjør slutt på en vidt utbredt skikk i USA, som ble nedfelt i de amerikanske liturgiske normene som Vatikanet godkjente i 2002, med at den konsekrerte vinen skulle helles over i de enkelte ekstra kalkene ved brødsbrytelsen, umiddelbart før kommunionen.

Spørsmålet ble aktualisert da Redemptionis Sacramentum ble offentliggjort den 23. april i år. Paragraf 106 i dette dokumentet sier: «Å helle Kristi blod etter konsekrasjonen fra et kar til et annet, må unngås fullstendig, slik at ikke noe skulle kunne skje som ville være til skade for et så stort mysterium. Det må aldri brukes kanner, skåler eller andre kar som ikke er i full overensstemmelse med de gjeldende regler, til å oppbevare Kristi blod».

De nye amerikanske normene som er rettet i samsvar med dette påbudet, trer i kraft med umiddelbarvirkning, men det er opp til hver enkelt biskop hvordan han vil implementere de liturgiske endringene i sitt bispedømme.

Les den norske oversettelsen av Vatikanets presentasjon av liturgi-instruksjonen den 23. april.

Catholic News Service 19. mai 2004 KI - Katolsk Informasjonstjeneste, Oslo (o: pe)
19. mai 2004

av Webmaster publisert 23.05.2004, sist endret 23.05.2004 - 22:03