Den 46. internasjonale militærvalfart til Lourdes

(Klikk på bildene for større versjoner)
Den norske gruppen under årets militærvalfart til Lourdes
Lourdes-grotten
Sersjant Paal Tonne fyller vann fra Lourdes-grotten

Fra mandag 10. til onsdag 19. mai var Norge representert med 23 deltakere på årets militærvalfart i Lourdes. Den norske gruppen var en del av det store valfartsfellesskapet som ellers samlet rundt 13.000 soldater og befal fra hele Europa - inkludert gjester fra Sør- Korea, Elfenbenskysten, Argentina og USA.

Hvert år arrangeres denne valfarten med den hensikt å spre fredelig broderskap mellom militært personell som til daglig har sitt fokus på helt andre ting enn det religiøse.

Programmet i Lourdes består hver dag av en messe, i tillegg kommer korsveiandakt, rosenkransbønn, kransenedleggelse ved de falne soldaters minnesmerke, parade og marsjering, show og gøy innimellom det alvorlige.

Den norske delegasjonen, som ledes av p. Sigurd Markussen (kaptein i Feltprestkorpset) og p. Torbjørn Olsen (major i Feltprestkorpset), bestod i år av soldater og befal fra Hæren (i majoritet i år var gruppen fra Hans Majestets Garde) og luftforsvaret, samt to sivile med tilknytning til forsvaret.

Alle katolske soldater og befal har rett til å delta på de årlige militærvalfartene i henhold til permisjonsreglementet.

Vi ønsker også i størst mulig grad å inkludere våre ikke-katolske soldater og befal, derfor har vi hvert år også en stor gruppe ikke-katolikker med på valfarten. I år var også den lutherske presten fra Garden med.

Soldater og befal som kunne tenke seg å være med på neste års valfart i mai 2005, kan gjerne allerede nå henvende seg til p. Sigurd Markussen.

Melding fra p. Sigurd Markussen / KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
24. mai 2004

av Webmaster publisert 24.05.2004, sist endret 24.05.2004 - 14:14