Fransiskushuset på Vinterbro stenger offisielt den 15. juli

 Les også:

I vinter ble det kunngjort at fransiskanerne av den nederlandske provins i løpet av høsten 2004 nedlegger sin kommunitet i Fransiskushuset på Vinterbro. Kommuniteten består i dag av p. Lars Frendel (guardian), p. Peter Tan Duc Do og br. Bjarne Falkanger. Nå er det klart at huset offisielt stenges den 15. juli.

Br. Bjarne Falkanger er den eneste av de tre brødrene på Vinterbro som blir boende i Norge. I løpet av sommeren, når Klarissene i Larvik har flyttet inn i sitt nye Høysteinane Kloster, bosetter br. Bjarne seg foreløpig i søstrenes gamle kloster på Østre Halsen.

P. Peter Tan Duc Do sluttet som deltidskapellan i St. Hallvard menighet i Oslo 15. april 2004 og flytter i juli til en fransiskanerkommunitet i Milwaukee i Wisconsin, USA. Der vil han i en tid fremover arbeide i en menighet med en stor vietnamesisk gruppe.

P. Lars Frendel fullfører sin periode som generalvikar i Oslo katolske bispedømme ut august, men slutter som deltidskapellan i St. Olav domkirke i Oslo den 1. juli og som skoleprest ved St. Sunniva ved skoleårets slutt. Når han i juli flytter fra Vinterbro, bosetter han seg midlertidig i bispegården i Akersveien 5. Den 24. september flytter han til Nederland for å bli guardian i en fransiskanerkommunitet i Amsterdam, hvor han selv hadde sin novisiatstid. Selv om p. Lars forlater Norge, vil han fremdeles være kontaktperson mellom den nederlandske fransiskanerprovins og et par av de nederlandske fransiskanerne som fortsatt bor i Skandinavia.

Når p. Lars og p. Tan forlater Norge vil br. Bjarne kun ha en medbror fra den nederlandske provins gjenværende i landet, nemlig p. Ronald Hölscher som 3. juli 2000 flyttet fra fransiskanernes kommunitet i St. Hallvard til St. Josephsøstrenes hjem på Grefsen i Oslo.

I Norge har vi forøvrig også fransiskanere av to andre provinser. P. Nikolas Goryczka og p. Mariusz Lewandowski tilhører den polske provinsen S. Hedvigis (sete i Wroclaw), og p. Frans Szajer tilhører den polske provinsen S. Mariae Angelorum (sete i Kraków).

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. juni 2004

av Webmaster publisert 02.06.2004, sist endret 02.06.2004 - 11:00