Slutt på fødselsmeldinger

Skattedirektoratet har tolket en utredning fra Datatilsynet slik at de nå stanser tilsendingen av fødselsmeldinger til trossamfunnene. Inntil nå har fødeklinikker eller jordmødre vært pålagt å innhente opplysninger om foreldrenes trostilhørighet, og melding om fødsel har så blitt sendt til de respektive trossamfunn. Det ser ut til at en rasjonaliseringsprosjekt har ført til at opplysningene nå vil bli overført elektronisk først til «Sentralkontoret for folkeregistrering». Denne rapporteringsmåten har Datatilsynet funnet lovstridig.

Bortfallet av fødselsmeldinger til trossamfunnene, som lovgiver tidligere har fastslått er samfunnsnyttig («det har interesse for (det registrerte tros)samfunnet og for det offentlige»), er av betydelig ulempe for Den katolske kirke. Både ved levendefødsler og dødfødsler har det stor sjelesørgerisk verdi å kunne ta kontakt med foreldrene. Meldingene gjør også at Kirken kan oppspore katolikker som er flyttet til ny adresse.

OKB har ved kontakt med Datatilsynet fått bekreftet at Datatilsynet ikke har hatt til hensikt å ødelegge en lovhjemlet rapportordning til trossamfunnene, men kun har gått imot at opplysningen gjør mellomstasjon i Sentralkontoret for folkeregistrering på sin vei til trossamfunnet. Det kan slik synes som om Skattedirektoratets beslutning i beste fall bygger på en misforståelse, i verste fall på uvilje til å gi slipp på en liten rasjonaliseringsgevinst.

KI-Katolsk Informasjonstjeneste (oslo) CT
2. juni 2004

av Webmaster publisert 02.06.2004, sist endret 02.06.2004 - 17:29