P. Michael McGregor valgt til abbed i klosteret Mellifont utenfor Dublin

Cictercienserinnene på Tautras første kapellan, pater Michael McGregor, er valgt til abbed i sitt kloster Mellifont utenfor Dublin, Irland. Han var kapellan for søstrene på Tautra fra begynnelsen i 1999 til mai 2003, og gav således et svært viktig bidrag til oppbyggingen av kommuniteten og Tautra Mariakloster. Han er også den første munken som har bodd på Tautra siden reformasjonen, og søstrene der gleder seg over at han nå er blitt abbed i sitt kloster - der han går under navnet Dom Augustin Mc Gregor.

Melding fra Tautra Mariakloster / KI-Katolsk Informasjonstjeneste
3. juni 2004

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45