P. Arne Fjeld OP til Lunden Kloster

Da biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo i januar bebudet presteforflytninger i bispedømmet fra høsten 2004, ble det kunngjort at p. Arne Fjeld OP har bedt om å bli løst fra forpliktelsen som sogneprest i St. Franciskus Xaverius menighet i Arendal, i forbindelse med at han til høsten fyller 70 år. P. Fjeld har vært sogneprest i menigheten siden 1. august 2001.

Det er nå klart at p. Fjeld forlater Arendal den 21. juni. Det skal da legges nytt gulv i prestegården før hans etterfølger, p. Sigurd Markussen, flytter inn.

P. Fjeld flytter til høsten inn i presteboligen på Lunden Kloster. I sommer vil imidlertid p. Fjeld bo hos St. Elisabethsøstrene på Nordstrand i Oslo.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
4. juni 2004

av Webmaster publisert 04.06.2004, sist endret 04.06.2004 - 12:45