Personalforandringer i St. Paul menighet i Bergen

Dom Elias Matthew Carr
Dom Bruno Richard Semple

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. av Oslo har den 8. juni bebudet de følgende personalforandringer i St. Paul menighet i Bergen:

Augustinerkorherre Clemens Galban, som ankom Bergen 23. oktober 2003 og som siden 30. november samme år har betjent St. Paul som kapellan, er utnevnt til kapellan i Stiftssognet i Klosterneuburg fra den 1. september i år. Han forlater derved menigheten og erstattes av to nye Augustinerkorherrer: Dom Elias Matthew Carr (irsk statsborger) og Dom Bruno Richard Semple (amerikansk statsborger).

Dom Elias er født 27. januar 1968 i New York/USA og ble presteviet 15. mai 1999. Siden har han arbeidet som sjelesørger i USA (Arlington) og i et sogn i Wien.

Dom Bruno er født 3. april 1973 i Anchorage/Alaska/USA og ble presteviet i 2000. Han har blant annet erfaring i arbeid med spansktalende.

Begge får i første omgang den store utfordringen å sette seg inn i det norske språk.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. juni 2004

av Webmaster publisert 08.06.2004, sist endret 08.06.2004 - 11:25