Jon Erik (Hugo) Slaattelid avlegger evige løfter hos augustinerkorherrene

Jon Erik Slaattelid, med klosternavn Hugo, avlegger sine evige løfter hos augustinerkorherrene den 28. august i Klosterneuburg/Østerrike. Han skal vies til diakon den 1. november.

Slaattelid er født den 31. august 1971 i Oslo og trådte inn hos augustinerkorherrene i Klosterneuburg i august 2000. Der ble han ikledt den 27. august 2001 og avla timelige løfter den 28. august 2001. Siden 2001 har han studert teologi i Ealing Abbey i London.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
8. juni 2004

av Webmaster publisert 08.06.2004, sist endret 08.06.2004 - 16:47