Broen sendt ut til feil adresser - grunnet teknisk svikt hos trykkeriet

Sommernummeret av Broen - katolsk kirkeblad - som sendes til alle registrerte katolske husstander i Norge, er beklageligvis denne gang blitt sendt ut med feil navn i forhold til adresse. Feilen skyldes en teknisk svikt ved adresseringsmaskinen til trykkeriet. Selv om det synes som om en del adressater tross alt har mottatt bladet, har redaksjonen fått svært mange returer fra Posten - og også mange henvendelser fra folk som har mottat bladet med feil navn eller adresse.

Broen nr. 3-2004 sendes derfor nå ut på nytt, og trykkeriet tar på seg omkostningene ved nyutsendelsen.

Broen beklager sterkt det inntrufne og ber om forståelse hos de som eventuelt mottar bladet to ganger.

Melding fra Broens redaksjon (kd)
11. juni 2004

av Webmaster publisert 11.06.2004, sist endret 11.06.2004 - 13:52