Olsokfeiring 2004 i Trondheim Stift

Til alle katolikker i Norge:

INVITASJON TIL OLSOKFEIRINGEN 2004

Olsokkomiteen i Trondheim katolske stift ønsker velkommen til Olsok 2004 i Trøndelag.

Programmet for den katolske Olsokfeiringen foregår også i år rundt St. Olav kirke i Trondheim og St. Olavs kapell på Stiklestad. Det vil bli tilbedelse av Alterets Hellige Sakrament i St. Olav kirke, tilbud om skriftemål og gudstjenester. Olsokdagen, torsdag 29. juli, er det fromesse i Nidarosdomen kl 08.00. En viktig del av Olsokfeiringen er valfarten til Stiklestad, med prosesjon fra Teglverket i Verdal til St. Olavs kapell med høymesse der. I år er valfarten søndag 1. august.

Første Lesning på Olsokdagen er hentet fra Visdommens bok. Her kan vi høre om en mann som flyktet fra sin bror, men visdommen ledet ham på rett vei og viste ham Guds rike og fortalte ham om de hellige engler. Visdommen stod bak mannen i alle trengsler på hans vei, så han kunne vite at Gud får til alt, greier alt. Da mannen ble solgt, hjalp visdommen ham så han holdt seg borte fra synd.

Likesom denne mannen blir ledet på rett vei av visdommen, slik kan også vi ledes mot Guds rike gjennom å begi oss på valfart til stedet der Hellig Olav døde, Stiklestad. Dette stedet viser oss hvordan Gud gjennom Hellig Olav åpnet menneskenes øyne og viste dem Guds rike. Ved å følge i Hellig Olavs fotspor kan dagens mennesker nærme seg Gud i felles bønn på vei mot det hellige stedet hvor helgenkongen døde.

Pilegrimstradisjonen er rotfestet i folkekulturen. De siste årene har vist mange eksempler på folks ønske om å ta opp disse tradisjonene, spesielt i tilknytning til Nidarosdomen som St. Olavs gravkirke og til andre valfartssteder.

Vedlagt følger program for den katolske Olsokfeiringen i 2004. Programmet har i år en varighet på 4 dager, og begynner med messe i Nidarosdomen kl 08.00 olsokdagen 29. juli.

Frist for påmelding er 30. juni 2004.

Parallelt med den katolske olsokfeiringen foregår Olavsfestdagene med et rikholdig program med gudstjenester, utstillinger og konserter for barn og voksne.

Den katolske kirke i Midt-Norge ønsker velkommen til Olsokfeiring 2004.


PROGRAM FOR OLSOK 2004

Torsdag 29. juli: Olsokdagen
08.00: Messe i Nidarosdomen
09.30: Tilbud om frokost i foreningslokalet St. Olav kirke
11.00: Tilbedelse av Alterets helligste sakrament. Skriftemål.
13.00: Tilbud om lunsj
17.00: Økumenisk vesper i St. Olav kirke
Fredag 30. juli:
11.00: Tilbedelse av Alterets helligste sakrament.Skriftemål.
13.00: Tilbud om lunsj
16.00: Samtale med ledere for forskjellige religioner i Trondheim
18.30: Messe i St. Olav kirke
Lørdag 31. juli: Olsok for barn
11.00: Oppmøte og registrering i foreningslokalet St. Olav kirke
11.15: Lek og aktiviteter for barna
13.00: Lunsj for barn og voksne
14.00: Lek og aktiviteter for barna
16.00: Barnemesse
17.00: Kirkekaffe
18.30: Helgaftenmesse i St. Olav kirke
Søndag 1. august: Valfart til Stiklestad
12.30: Avreise med buss til Stiklestad med pilegrimsprogram underveis i bussen
14.00: Prosesjon fra Teglverket Verdal til St. Olav kapell
14.30: Messe i St. Olav kapell
16.00: Middag i Stiklestad Nasjonale Kultursenter
18.00: Spelet om Heilag Olav på friluftscenen
20.00: Retur til Trondheim med buss

FRIST FOR PÅMELDING TIL OLSOK OG PRISER

Frist for påmelding til olsokfeiring 2004 settes til senest onsdag 30. juni 2004. Påmelding sendes Trondheim katolske stift, Sverres gt. 1, 7012 Trondheim. Telefon 73527705 /fax 73528790 eller mn(at)katolsk(dot)no.

Ingen påmeldinger effektueres før disse er godskrevet konto 4200.50.24980 innen fristen.

Pris buss tur/retur Trondheim-Stiklestad: Voksne kr 180, barn kr 80

Billettpris til Spelet om Heilag Olav: Voksne kr 240, barn kr 120

Felles pris buss og Spel: Voksne kr 400, barn kr 180.

Melding fra olskokkomiteen i Trondheim Stift
17. juni 2004

av Webmaster publisert 17.06.2004, sist endret 17.06.2004 - 13:31