Cisterciensermunker ankommet Storfjord gård i Lofoten

Kapellet på Storfjord gård

Søndag den 20. juni ankom fire cisterciensermunker fra Jedrzejów i Polen til Storfjord gård i Lofoten for å grunnlegge det første kontemplative mannskloster i Norge siden reformasjonen. De fire er p. Bernhard Kurbiel, som i fjor var på rekognosering på Storfjord sammen med abbeden i klosteret i Jedrzejów, p. Dariusz Banasiak (som blir superior), p. Christian Wojcik og Piotr Ksiazek (oblat).

Cistercienserne som står for Storfjord-grunnleggelsen, tilhører O.Cist.-grenen av ordenen, i likhet med nonneklosteret i Sostrup i Danmark. Den andre grenen, O.C.S.O, ofte kalt trappister, er representert i Norge ved søstrene på Tautra i Trondheimsfjorden og av br. Robert Anderson på Hylland. Tidligere biskop av Oslo, John Willem Gran, hører også til denne ordensgrenen, som har et kloster på Bornholm i Danmark.

Storfjord Gård ligger åtte kilometer fra Stamsund i Lofoten og eies av Tromsø Stift. Gården er et bruk med 150 mål dyrkbar mark og relativt store bygninger. Gården ble overtatt av stiftet i 1935 og er i dag forpaktet bort til et ektepar som driver jordbruk og gjestevirksomhet. På gården finnes blant annet et kapell, hvor det holdes jevnlige messer for katolikkene i Lofoten.

I årenes løp har Storfjord gård vært brukt til mangt og meget, og det har heller ikke vært mangel på idéer om hva den kunne brukes til mer permanent. En av idéene har vært kontemplativt kloster fordi den omfatter såpass mye god dyrkningsjord og ligger naturskjønt til.

Det var biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø som i sin tid tok initiativet til å etablere cistercienserklosteret på Storfjord gård. Etter å ha blitt kontaktet av biskop Goebel, besøkte abbed Edward-Kazimierz Stradomski og p. Bernhard Kurbiel gården på sensommeren i fjor, og de stilte seg i utgangspunktet positive til en grunnleggelse. I november i fjor ble det fattet et positivt vedtak i moderklosteret, og nå har altså munkene ankommet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
21. juni 2004

av Webmaster publisert 14.05.2010, sist endret 14.05.2010 - 10:45