Katolsk messe i St. Thomaskirken på Filefjell søndag 4. juli

St. Thomas-kirken på Filefjell

Tradisjonen tro feires det også denne sommeren katolsk messe i St. Thomaskirken på Filefjell. Arrangør er Valdres Katolske Forum.

Årets messe feires søndag den 4. juli kl. 13.00, og celebrant er sogneprest i Bergen, dom Alois Brodersen.

Den opprinnelige kirken på Filefjell stammet fra 1100- eller 1200-tallet og var viet til den hellige Thomas Becket. Thomas Becket var en populær helgen i Norge i katolske tid, og kirken på Filefjell var en viktig valfartskirke. Den gamle kirken ble revet i 1808, men en ny ble reist i 1971. Den nye Thomaskirken er økumenisk, og en tradisjon med årlige katolske messer der ble innarbeidet. Denne skikken lå nede en stund, men Valdres Katolske Forum har de senere år tatt den opp igjen, med god oppslutning.

Veien over Fillefjell er en eldgammel ferdselsåre mellom Østlandet og Vestlandet, i flittig bruk allerede i vikingetiden. I området ved Kyrkjestølene, den gamle kirkeruinen og den nåværende St. Thomaskirken, var det sannsynligvis allerede i før-kristen tid et fast samlingssted for høysommerfest for bygdene på begge sider av fjellet, og senere ble messe- og markedstradisjonene ble holdt vedlike i flere hundre år. Filefjell var derfor ikke noe unaturlig sted å bygge kirke i middelalderen, i våre dagers språkbruk ville vi vel kalt det en veikirke.

Den opprinnelige St. Thomaskirken ble sannsynligvis bygget på 1100-tallet og var en stavkirke. Inntil den ble revet valfartet folk fra bygdene i Valdres, Hallingdal, Lom, Skjåk og Sogn til relikvieskrinet på Filefjell. 2. juli, Syftesokdagen, var fast messedag. Den nåværende St. Thomaskirken ble bygget ved siden av ruinene fra den opprinnelige kirken. I klokkestøpulen henger to klokker fra den gamle St. Thomaskirken, datert til hhv 1300- og 1600-tallet. Fremdeles spilles den eldgamle og vakre hardingfeleslåtten "Thomasklokkene på Filefjell" av spelemenn fra Valdres og Hallingdal.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. juli 2004

av Webmaster publisert 02.07.2004, sist endret 02.07.2004 - 14:53