Ny fransiskaner på Enerhaugen

P. Grzegorz Gryz

Den fransiskanske kommuniteten i St. Hallvard kirke på Enerhaugen i Oslo ble den 27. juni styrket med et nytt medlem. Grzegorz Gryz (p. Gregor) ble født 6. mars 1973 i Zambrów i bispedømme Lomza i Polen. Hans to brødre er jesuitter. I 1994 trådte han inn hos fransiskanerne av St. Hedvig-provinsen (Wroclaw). Etter å ha fullført teologiske studier i fransiskanernes seminar, med magistergrad i dogmatisk teologi, ble han presteviet 18. mai 2002 i Wroclaw. I to år har han arbeidet som kateket i fransiskanernes menighet i Nysa (byen hvor st. Elisabethsøstrenes kongregasjon ble stiftet).

Det første året av hans opphold i Norge vies hovedsakelig språkstudier.

Fransiskanerkommuniteten på Enerhaugen består fra før av av p. Nikolas Goryczka (prior og sogneprest), p. Mariusz Lewandowski (magister i teologi, vikar og kapellan i menigheten) og postulant Thomas Hole, som etter nyåret reiser til postulatet i Polen.

Til fellesskapet er også knyttet p. Frans Szajer fra den fransiskanske St. Mariæ Angelorum-provinsen i Kraków, lisensiat i teologi og kapellan i menigheten.

Melding fra St. Hallvard menighet
19. juli 2004

av Webmaster publisert 19.07.2004, sist endret 19.07.2004 - 12:23