Skriv om forholdet kvinne og mann kritiserer «gender»-ideologi

Vatikanet - KI(KAP)- Den katolske kirke går inn for «aktivt samarbeide mellom mann og kvinne» under «uttrykkelig anerkjennelse» av de to kjønns forskjellighet. Dette preger det nye dokument fra Vatikanets kongregasjon for troslæren offentliggjør i morgen. Skrivet har fått navnet «Skriv til Den katolske kirkes biskoper om samarbeidet mellom mann og kvinne i Kirken og i verden». Det offentliggjøres kl. 12.00 på lørdag den 31. juli.

Allerede innledningsvis fastslås det at Troskongregasjonens hensikt er å sette tankestrømninger i tiden under lupen, ideer som ofte ikke stemmer overens sitt uttrykte mål - å fremme kvinnens stilling.

Troskongregasjonen påpeker og kritiserer særlig to tendenser.

Den ene tendensen «understreker sterkt den tilstand at kvinnen er underordnet, i den hensikt å fremkalle en protestholdning. Slik blir den kvinne som vil være fullt ut kvinne omgjort til mannens motstander. Som reaksjon på maktmisbruk svarer hun med en strategi som dreier seg om å erobre egne maktposisjoner. Denne prosessen leder til en rivalisering mellom kjønnene, på en måte som gjør at «det ene kjønns identitet og rolle blir til kilde for ulempe for det annet». Resultatet blir en «forvirret antropologi» (antropologi: læren om mennesket), som «gjør skade og virker ødeleggende inn på familiestrukturen».

Den andre tendensen vil snarere utviske forskjellene mellom kjønnene, i den hensikt å unngå enhver overlegenhet det ene eller annet kjønn måtte tenkes å ha. Forskjellene mellom kjønnene blir da betraktet som «følgene av de historisk-kulturelle omstendigheter», og kun som det. Ved denne utjevningen blir den kroppslige forskjell («kjønn») redusert til et minimum, mens den kulturelle dimensjon («gender») blir sterkt overdimensjonalisert og gitt forrang. Slik tilsløring av forskjelligheten - dualiteten - mellom kjønnene får voldsomme konsekvenser. Denne nye antropologien inspirere ideologier sin «setter spørsmålstegn ved familien, likestiller homoseksualitet med heteroseksualitet, og fremmer en ny modell av en seksualitet som er polymorf».

Dokumentet etterlater ingen tvil om at mann og kvinne er likeverdige. Urettferdig kjønnsdiskriminering skal bekjempes, likeverdet mellom mann og kvinne skal forsvares. Skrivet oppfordrer regjeringene til å gi lover som muliggjør at kvinner kan spille en aktiv rolle i arbeidslivet likesom i familien.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste)
30. juli 2004

av Webmaster publisert 30.07.2004, sist endret 30.07.2004 - 20:13