Islamsk-katolsk fellesuttalelse fordømmer terrorbombingen av irakiske kirker

 Les også:

Vatikanet - (KI/Sala Stampa) - Vatikanets pressekontor offentliggjorde i dag en fellesuttalelse fra den islamsk-katolske liaisonkomité etter terrorbombingene av fem kirker i Irak:

2. august 2004 A.D.

2. Jumada 16, 1425 H.

Fellesuttalelse fra den islamsk - katolske liaisonkomité om situasjonen i Irak

Som ledere av den islamsk - katolske liaisonkomité fordømmer vi i dens navn sterkt de terrorhandlinger som fortsatt utøves i Irak og som også rammer sivilbefolkningen. Vi fordømmer særskilt selvmordsangrepene i områder der det er gudstjenestesteder, både angrep mot muslimer og mot kristne samlet til gudstjeneste. Slike blinde voldshandlinger krenker Guds hellige navn og sann religion. De vitner om en grov misforståelse av dette sårt prøvede lands historie og kultur. De utgjør en alvorlig trussel mot det irakiske samfunns fredelige sameksistens og ordnede utvikling.

Det er vårt håp at, med den Allmektige og Barmhjertige Guds hjelp, det irakiske folk må få nyte fredens gave i en atmosfære preget av gjensidig respekt og genuint samarbeid mellom alle dets borgere uansett religiøs tradisjon.

Prof. Dr. Hamid Bin Ahmad Al-Rifaie President for Det internasjonale Islamske Forum for Dialog Jeddah

Erkebiskop Michael L. Fitzgerald President for Det pavelige råd for den Interreligiøse Dialog Vatikanet

KI/Vatikanets pressekontor 3. august 2004
3. august 2004

av Webmaster publisert 03.08.2004, sist endret 03.08.2004 - 19:01