Sr. Rita van Balen avgikk ved døden natt til 10. august

Sr. Rita van Balen
(klikk på bildet for en større versjon)

Rektor sr. Rita van Balen avgikk ved døden natt til 10. august.

Sr. Rita var født i Nederland 19. november 1909. Etter utdanning og praksis som lærer i sitt hjemland, kom hun til Norge som novise 1. april 1932 i søsterkongregasjonen av St. Franciskus Xaverius. Kun avbrutt av kortere opphold i Arendal og Haugesund de første krigsårene, arbeidet hun ved St. Paul skole fra 1933 og fram til 1978, de siste 30 årene var hun skolens leder.

Da søster Rita kom til Bergen hadde St. Paul skole 35 elever, alle katolske. I løpet av søster Ritas tid som skolens leder, utviklet skolen seg fra å være en liten og skjermet menighetsskole til å være en fullt utbygd grunnskole, 1. - 10. klasse, med over 200 elever. Fram til 1970, da den første privatskoleloven ble iverksatt, arbeidet skolen uten noen offentlige tilskudd og det var søstrenes selvoppofrende arbeid som var grunnlaget for skolens virke, men ikke minst på grunn av Sr. Ritas fremragende ledelse av skolen. Mens mange, både innenfor og utenfor den katolske kirke, mente at menighetsskolenes og de private skolenes tid var forbi, viste sr. Rita at skolen både hadde evne til overlevelse og fornyelse. Sr. Rita etablerte Bergens første førskole, skolen var tidlig ute med innføring av det annet fremmedspråk, skolen stod fremst da utenlandske familier, både i oljenæringen og flyktinger, kom til Bergen i høye tall fra begynnelsen av 70-tallet. Sr. Rita var også den første som introduserte Mor Teresa i Norge ved å knytte skolen opp mot barnehjem i Calcutta gjennom SOS-tørrmelkaksjonen og SOS-festene som fortsatt feires hvert år i november. Mens de fleste andre katolske skoler i Norge ble nedlagt, ledet sr. Rita skolen fram til å bli en moderne og anerkjent skole i Bergen og skapte grunnlaget for St. Paul skoles fortsatte virke. Hun var selv anerkjent som medlem av rektorkollegiet i Bergen. Da hun i 1978 i en alder av 68 år gikk av som rektor, ble hun hedret med Kongens Fortjenstmedalje.

En slik utvikling i motstrøm kom ikke av seg selv. Sr. Rita var dyktig. Sr. Rita var sterk. Hun var også moderne og av noen mistenkt for å være kvinnesakskvinne forkledd i nonnedrakt. Men hun var dypt integrert i Den katolske kirkes tro. I skolearbeid, viste dette seg blant annet ved hvordan hun stadig pekte på den enkelte elevs verdighet og utviklingsmuligheter. Hun var tydelig på at hennes elever skulle leve i en verden full av motstridende inntrykk og måtte møte denne verden med et samtidig åpent som samlet sinn.

Det er mange, elever, deres foresatte og medarbeidere som er blitt påvirket av sr. Rita - jeg vil tro vi alle sitter igjen med dyp takknemlighet og respekt.

Vi lyser fred over søster Ritas minne.

Gjermund Høgh, Rektor, St. Paul skole

Begravelse finner sted på Marias Minde tirsdag 17. august kl. 11.00.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
10. august 2004

av Webmaster publisert 10.08.2004, sist endret 10.08.2004 - 15:50