P. Janusz Fura SS.CC. har 25-årsjubileum for avleggelsen av de evige løfter den 15. august

P. Janusz Fura SS.CC. feirer den 15. august 25-årsjubileum for avleggelsen av de evige løfter hos picpuspatrene. Løftene ble avlagt i Wroclaw i Polen, hvor han også ble presteviet 1. juni 1985. P. Janusz kom til Norge i januar 1986 og har fra 14. april 1996 vært sogneadministrator og siden sogneprest i Drammen.

www.katolsk.no gratulerer.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
13. august 2004

av Webmaster publisert 13.08.2004, sist endret 15.06.2012 - 10:41