St. Josephsøster Caroline Thiemann døde 23. august

St. Josephsøster Caroline Thiemann døde mandag den 23. august.

Søster Caroline ble født den 30. desember 1912 i Alfhausen/Osnabrück,Tyskland. Som 27-åring inntrådte hun hos St. Josephsøstrene i den norske ordensprovins, hvor hun i 1944 avla sine evige løfter på St. Josephs Institutt i Oslo.

Fra 1941 til 1974 var hun på Vor Frue Hospital i Oslo, hvor hun i perioden 1967-1974 var forstanderinne.

Sr.Caroline tok sykepleierutdanning i 1944, og hvem ville vel trodd at hun som gruet seg for å sette sprøyter skulle vise seg å bli en utmerket operasjonssykepleier og oversykepleier? Hun var en av de store kvinner som har satt sitt preg på vår Frue Hospitals virksomhet. Hun krevde ikke noe av andre som hun ikke selv kunne leve opp til. Med stor respekt møtte hun sine medmennesker, alltid skvær, og man visste hvor man hadde henne. Noe sr. Caroline kunne, var å skape en atmosfære hvor alle trivdes, og dette kom godt med både som leder for de unge søstre og som forstanderinne ved flere anledninger. Til tross for at hun til tider kunne virke streng, visste alle at det skjulte seg et hjerte av gull bak. Med en positiv natur og jevnt humør tok hun ofte initiativ, hun hadde mye energi og fikk tingene unnagjort.

I 1974 var hun en kort tid sykepleier på Grefsen Nerveklinikk, men flyttet så til Halden, hvor overtok ledelsen av sykehuset. I 1980 ble hun forstanderinne for kommuniteten. Tre år senere flyttet hun til Snarøya og var også her forstanderinne for kommuniteten. Da kommuniteten ble oppløst i 1992 flyttet hun til "låven" på Grefsen.

De siste 12 år tilhørte hun kommuniteten ved St. Josephsøstrenes Hjem på Grefsen. Bønn og fellesskap var viktig for sr. Caroline, og hennes store hobby, som ble en heldagsbeskjeftigelse, var å brodere de nydeligste duker til julebasaren på Grefsen. Ja, alt hva hun foretok seg gjorde hun med en nøyaktighet og til Guds ære.

I hennes munn fantes det ikke ord som "det orker jeg ikke". Hun hadde en streng selvdisiplin og en god struktur på sin egen hverdag. Hun var trofast med å trimme og holdt seg sprek helt til hun døde, 92 år gammel. Sr. Caroline var en stor kvinne, ja en ualminnelig klok og sannferdig kvinne.

Hun hvile i fred.

St. Josephsøstrene

Sr.Caroline begraves fra St.Josephsøstrenes Hjem fredag 27.august, kl.12.00.

www.stjoseph.no / KI-Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
25. august 2004

av Webmaster publisert 25.08.2004, sist endret 25.08.2004 - 16:43