To nye dommere utnevnt til Oslo katolske bispedømmes kirkelige domstol

Biskop Gerhard Schwenzer SS.CC. har i august utnevnt to nye dommere til den kirkelige domstol (Tribunalet) i Oslo katolske bispedømme. Den 6. august 2004 utnevnte han den norsk-engelske presten Kristian Paver J.C.L., som er official (leder) for det engelske bispedømmet Plymouths tribunal, og den 28. august utnevnte han fader Peter Kitchen J.C.D., som er dommer ved tribunalet i det engelske bispedømmet Salford. Begge utnevnelser er for fem år.

Fra tidligere har Tribunalet to dommere, f. Claes Tande J.C.L. (som er officialis for domstolen) og p. Joseph Jennings S.M.

Tribunalets myndighetsområde omfatter i tillegg til Oslo katolske bispedømme også de to nordlige kirkedistriktene i Norge, prelaturene Trondheim og Tromsø.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
31. august 2004

av Webmaster publisert 31.08.2004, sist endret 04.01.2013 - 13:08