Norge: Biskop Gerhard Goebel MSF av Tromsø velsignet den nye St. Eystein skole i Bodø

Lenkeadressen er: http://www.an.no/nyheter/article1228312.ece