Sr. Turid Dominika av Treenigheten O.P. døde 19. september

Sr. Turid Dominika

Sr. Turid Dominika av Treenigheten O.P. (Turid Lisbeth Aas) ble født 5. november 1934 i Kristiansund. Familien bodde helt i nærheten av Den katolske kirke og det var der hun fikk den første kontakt med Kirken. Hun ble katolikk da hun var 18 og deltok aktiv i ungdomsarbeidet i Norge. Hun fikk klosterkall og trådte inn i Dominikanerinnenes Kloster på Lunden i Oslo i oktober 1960. Hun fikk sin klosterutdannelse i novisiatet i Lourdes i Frankrike. 12. november 1963 avla hun sine midlertidige løfter på Lunden og sine høytidelige løfter i 1966. I løpet av årene betrodde klosteret henne mange forskjellige oppgaver. Sr Turid var meget begavet og har alltid brukt sine talenter til det felles beste. Hennes malte ikoner gir oss et innblikk i hennes kristentro, som hun gjennom teologistudiet på TF i Oslo og personlig studium stadig utdypet.

Sr Turid, klosterets visepriorinne, døde etter et kort sykeleie på søndag, 19. september 2004 - nettopp mens høymessen ble feiret i klosterets kapell.

Requiemmessen feires tirsdag, 28. september 2004 kl 11:00 i Lunden kloster, etterfulgt av begravelse på Vestre gravlund.

Vi lyser fred over hennes minne.

SENDT TIL VERDEN

Betraktninger over evangeliet for "Dominica in albis", Joh 20,19-31 av Sr Turid-Dominika o.p.

Kontemplativt kloster.
Klausur.
Sendt til verden?
Ja, også vi er sendt til verden.

Min bønn stiger opp til Gud,
Gud og hans gaver stiger ned,
eller rettere:
om ikke Gud kom meg i forkjøpet,
kunne ikke jeg stige opp.
Det er uløselig bundet sammen.

Rikdommen som stiger ned,
er den for meg alene?
For meg også,
men mitt kall er å være
et redskap i Guds hånd.
Sendt til verden
i klausur!

Sendt til verden,
det er tøft!
Er jeg god nok?
Resultater?
Det vet bare Han som kalte.

Alle døpte begynte sin exodusvandring
da de gikk igjennom vannet.
Alle går mot løftets land,
men veiene er ikke like.

Kanskje tror du
klosterveien, - den er lett?
Du slipper unna det og det?
Ingen illusjoner!
Korsveien,
den har så utrolig mange måter.
Men Han er trofast,
som har kalt deg.

Også vi er sendt til verden!

Kontemplativ bønn
forbønn,
bønn av alle slag.
Fruktene skal sendes ut.
Verdens behov skal tas imot
og løftes opp.
Vakttjeneste!

Stå på vakt
i all slags vær!
Solen brenner,
tørken svir,
is og hagl,
storm og stille,
lys og mørke,
regn og kulde - -
Stå på vakt
i all slags vær!

Kan jeg?
Er det mulig?
Tro
at Han som kalte,
sender styrke.
Det fins intet
som er større
enn hans kjærlighet og miskunn.

Være speil.
Stråler mottas,
brytes,
vendes,
sendes ...
Hold speilet riktig!
Hold det rent for rusk og støv,
for det skal sende
himlens stråler ut til verden.

Stå på vakt
i all slags vær!

Sr. Turid Aas, OP
Lunden Kloster
Oslo, 1994

Søstrene i Lunden kloster
20. september 2004

av Webmaster publisert 20.09.2004, sist endret 20.09.2004 - 17:16