Erkebiskop Giovanni Tonucci ny nuntius til de nordiske land

Pave Johannes Paul II har utnevnt Giovanni Tonucci, titularerkebiskop av Torcello, til å etterfølge erkebiskop Piero Biggio som Den Hellige Stols ambassadør til de nordiske land.

Erkebiskop Tonucci ble født i Fano (Pesaro) i Italia, 4. desember 1941. Han ble presteviet 19. mars 1966, og har tatt doktorgrad i teologi og kirkerett. I 1971 trådte han inn i Den Hellige Stols diplomatiske tjeneste, og har siden vært stasjonert i Kamerun, Storbritannia, Jugoslavia og USA. Han ble utnevnt til nuntius til Bolivia 21. oktober 1989, og har siden 1996 vært nuntius til Kenya. Dessuten har han i perioder hatt poster i Vatikanet, blant annet i Statssekretariatet. Erkebiskop Tonucci behersker engelsk, fransk, portugisisk og spansk, foruten italiensk som er hans morsmål.

Det apostoliske nuntiatur (ambassade) ligger i Stockholm.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
16. oktober 2004

av Webmaster publisert 16.10.2004, sist endret 16.10.2004 - 12:48