Kardinal Fresno døde torsdag 15. oktober 2004

Kardinal Juan Francisco Fresno Larrain døde 15. oktober 2004 i Santiago, Chile

Fremmet nasjonal forsoning i Pinochet-epoken

Vatikanet (Zenit). - Pave Johannes Paul II fremhevet det "store engasjement for evangeliets sak" som den chilenske kardinal Juan Fresno Larrain, som døde torsdag, har vist. Den pensjonerte erkebiskopen av Santiago ble 90 år gammel.

Kardinalen døde i Chiles hovedstad etter lengre tids sykdom, "som ble gjennomlevet med stor ro og kraft," uttalte paven. Den pensjonerte prelaten hadde lidd av en nyresykdom.

I et telegram til kardinal Francisco Javier Errázuriz, nåværende erkebiskop av Santiago, uttrykte den Hellige Far sin medfølelse med erkebispedømmet og overga "til den himmelske Fars nåde denne trofaste hyrde som med pastoral visdom og omsorg har tjent sitt folk og Kirken."

Hans virke som biskop "synliggjorde hans store engasjement for evangeliets sak, og viste både hans inderlige kjærlighet til Kirken og de kvaliteter som smykket ham," sa pave Johannes Paul II.

Kardinal Errázuriz, som fikk nyheten i Guadalajara i Mexico, hvor han deltar i den internasjonale eukatistiske kongress, ble dypt beveget og begynte umiddelbart å forberede seg på vende hjem til Santiago.

"Han var en hyrde med et godt hjerte, og som til siste øyeblikk av livet var klar til å tjene. Kirken i Chile og hele landet føler stor takknemlighet mot ham," sa kardinal Errázuriz.

Juan Francisco Fresno Larrain ble født i Santiago 26. juli 1914.

Som kardinal hadde han en fremstående rolle i 1985 i oppgaven med å oppnå forsoning blant chilenerne i de siste årene av Augusto Pinochets diktatur. Slik kunne en fredelig overgang til demokrati sikres, en prosess som kulminerte i 1990.

Kardinal Fresno var den store pådriver for den nasjonale overenskomsten, et initiativ til å søke grunnleggende og vesentlig enighet blant de spredte meningsstrømninger i Chile.

I 1984 var kardinal Fresno pådriver for fred mellom Chile og Argentina, og han ble sentral tilrettelegger for pave Johannes Paul IIs besøk i Chile i 1987.

I den pavelige melding står det: "I denne sørgestund, når Kirkens felleskap i Santiago og så mange andre troende sørger over sin kjære hyrde, og når jeg minnes hans gjestfrihet under min pastorale reise i 1987, er det en glede for meg å meddele dere med hengivenhet den trøstefulle apostoliske velsignelse, som et tegn på håp i den oppstandne Herres seier."

Zenit 15. oktober 2004
18. oktober 2004

av Webmaster publisert 18.10.2004, sist endret 18.10.2004 - 14:32