Paven åpnet Eukaristiens år

Pave Johannes Paul II kneler under messen i Peterskirken i forbindelse med åpningen av Eukaristiens år

Pave Johannes Paul II åpnet søndag 17. oktober Eukaristiens år med en høytidelig messe i Peterskirken. Paven har dedikert året fra oktober 2004 til oktober 2005 som et særlig eukaristisk år i Kirken. Etter messen søndag holdt paven via satellitt-TV avslutningstalen for Den internasjonale eukaristiske kongressen i Guadalajara i Mexico.

I et eget apostolisk brev i anledning det eukaristiske året, «Mane Nobiscum Domine» («Bli hos oss, Herre!»), oppmuntrer paven alle medlemmer av Kirken til å gjøre hva de kan for at Eukaristiens år skal bli vellykket. Brevet som er undertegnet av pave Johannes Paul II 7. oktober (på festen for Vår Frue av Rosenkransen), består av en innledning, fire kapitler og en avslutning. I innledningen tar paven utgangspunkt i fortellingen om de to Emmaus-vandrerne som gjenkjenner Herren idet han bryter brødet: «Bildet av disiplene på vei til Emmaus kan tjene som en passende veiledning for et år hvor Kirken vil være særlig opptatt av å leve ut den hellige eukaristiens mysterium.»

Paven vektlegger videre i innledningen at ansvaret for gjennomføringen av Eukaristiens år tilligger de lokale biskoper, og at dette initiativet på ingen måte skal forstyrre de enkelte Kirkers pastorale programmer. Snarere kan Eukaristiens år «kaste lys over disse programmene og forankre dem ... i det mysterium som nærer de troendes åndelige liv og initiativene til hver lokalkirke».

Kapitlene i det apostoliske brevet har fått titlene «I kjølvannet etter Det annet Vatikankonsil og det store Jubelåret» (I), «Eukaristien, et lysets mysterium» (II), «Eukaristien, kommunionens kilde og manifestasjon» (III) og «Eukaristien, prinsipp og plan for 'misjon'» (IV).

Zenit/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
20. oktober 2004

av Webmaster publisert 20.10.2004, sist endret 20.10.2004 - 14:58