Kompendium om Kirkens sosiallære utgitt av Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred

Vatikanet, 25. oktober 2004 (Zenit): For første gang har Den hellige stol utgitt et kompendium om Kirkens sosiallære.

"Vi fremsetter ikke hypoteser eller sier noe som ikke har blitt sagt før av pavene," sa kardinal Renato Martino, president for Det pavelige råd for rettferdighet og fred. Han presenterte verket for pressen i dag.

Kompendiet som for øyeblikket bare er tilgjengelig på italiensk og engelsk, er på 525 sider, som inkluderer 190 sider med registre.

"Kompendiet er ikke en katekisme, siden ordet katekisme gir en idé om noe mer definert, fast," sa kardinal Martino under møtet med journalister i Vatikanets pressekontor.

Det var pave Johannes Paul II som selv i 1999 foreslo kompendiet i den apostoliske formaning "Ecclesia in America". Der uttalte han: "Det ville være veldig nyttig å ha et kompendium av godkjente sammenstillinger av den katolske sosiallære ... som ville vise sammenhengen mellom den (sosiallæren) og nyevangeliseringen."

Kardinal Martino forklarte at arbeidet begynte for fem år siden under kardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân, den daværende president for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred. Hans sykdom og død førte til en uunngåelig utsettelse av skrivearbeidet, sa kardinalen.

Ulike Vatikan-organisasjoner samarbeidet i forberedelsen av kompendiet. Under pressekonferansen opplyste biskop Giampaolo Crepaldi, sekretær for Det pavelige råd for Rettferdighet og Fred - av kardinal Martino betegnet som "kompendiets sjel," om at Kongregasjonen for Troslæren hadde revidert teksten to ganger.

Verket begynner med et brev fra kardinal Angelo Sodano, Vatikanets statssekretær, hvor han forklarer at det vil være svært nyttig i dagens kontekst hvor menneskeheten "søker større rettferdighet i møte med det enorme globaliseringsfenomenet."

Kompendiet begynner med en introduksjon om "en helhetlig og solidarisk humanisme," etterfulgt av 12 kapitler og en konklusjon som taler for "en kjærlighetens sivilisasjon".

Blant de viktigste kapitlene er kapitlet som omhander "familien, samfunnets vitale celle" og de som tar opp temaene "menneskelig arbeid," "økonomisk liv," "det politiske samfunn," "det internasjonale fellesskap," "vern av miljøet" og "fremme av fred."

ZEN - Zenit
26. oktober 2004

av Webmaster publisert 26.10.2004, sist endret 26.10.2004 - 13:28