Katolske kvinner jubilerer

Helgen 22. - 24. oktober 2004 avviklet Norges Katolske Kvinneforbund (NKKF) sitt 80 års jubileum i Mariagården, St. Olav menighet. Jubileet var godt besøkt - med over 40 deltakere fra alle deler av landet. I tillegg var det flere gjester fra Danmarks Katolske Kvinneforbund (DKKF) med landslederen, Birgit Clausen i spissen, og ledere fra verdensorganisasjonen (WUCWO) ved generalsekretæren, Gillian Badcock, og lederen for Europaregionen, Marie-Louise van Wyk-van de Ven.

Fredag 22. var viet NKKF's årlige rådsmøte der man i tillegg til løpende saker og årsberetninger, hadde oppe til debatt spørsmålet om WUCWO's fremtidige status som privat eller offentlig katolsk organisasjon.

Lørdagsseminaret fokuserte på spørsmålet: "Er Norge (fortsatt) et kristent land?".

Innlederne Rønnaug Aaberg Andresen, Sr. Anne Bente Hadland OP, pater Arnfinn Haram OP og professor Janne Haaland Matlary tok opp forskjellige sider av dette spørsmålet i sine innledninger. I kjølvannet av innleggene, deltok seminarets deltagere i gruppediskusjoner som senere ble referert i plenum.

Lørdag kveld markerte NKKF sitt 80 års virke for Den katolske kirke i Norge med en festmesse i St. Olav, etterfulgt av middag med blant annet innslag om NKKF's spennende historie og foregangskvinner.

Jubileumsmarkeringen ble avsluttet søndag 24. oktober med kirkekaffe, en billedutstilling som viste et tverrsnitt av NKKF's virksomhet gjennom mange tiår, og kunstneriske bidrag ved pianist Wolfgang Plagge og skuespillerinnen Henny Moan som leste dikt.

Det vil være mer å lese om NKKF's jubileum i neste NKKF-Nytt som kommer ut før jul.

Norges Katolske Kvinneforbund/KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
28. oktober 2004

av Webmaster publisert 28.10.2004, sist endret 28.10.2004 - 22:44