Hugo Slaattelid diakonvies i Østerrike 1. november

Diakon Hugo Slaattelid

Hugo (Jon Erik) Slaattelid Can.Reg. diakonvies mandag 1. november i stiftskirken til augustinerkorherrene i Klosterneuburg av biskop John Willem Gran. Slaattelid har de siste årene studert teologi i London og følger nå diakonkurs i bispedømmet Wien. Han vil etter ordinasjonen ha sin pastorale tjeneste som diakon i augustinerkorherrenes stiftssogn.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
1. november 2004

av Webmaster publisert 01.11.2004, sist endret 01.11.2004 - 10:16