Rekorddeltagelse på NUKs Adventsaksjonshelg

Adventsaksjonens logo Over 70 katolske ungdommer fra Tromsø i nord til Kristiansand i syd var samlet i Stavanger fra 29.-31. oktober for å delta på den årlige Adventsaksjonshelgen i regi av Norges Unge Katolikker (NUK). Dette er ny deltagerrekord for Adventsaksjonshelgen, som har som formål å gi ungdommene kunnskap om temaet for årets aksjon og inspirere til konkrete tiltak i avviklingen av Adventsaksjonen rundt om i ungdomslagene. "Det er flott å se at så mange unge mennesker er opptatt av å skape en bedre verden og setter av tid til dette," sier Marta Bivand Erdal, organisasjonskonsulent i NUK, til Informasjonstjenesten. Hun skryter også av vertskapet, St. Svithun menighet, som la forholdene svært godt til rette for en vellykket helg.

Temaet for Adventsaksjonen 2004 er "Tid for rettferdighet," og pengene som samles inn går til et prosjekt drevet av Caritas Norge i samarbeid med Caritas i Zambia (CCJDP). Ved å støtte Adventsaksjonen, støtter man:

  • Opplæring og organisering på lokalt nivå, som styrker samfunnet til selv å ta hånd om egen utvikling. Utdanning og kunnskap gir bedre evne til å håndtere utfordringer man lever med
  • Demokratisk organisering på grasrotnivå, spesielt med tanke på kvinnenes deltakelsesmuligheter
  • Bekjempelse av alvorlige sykdommer, spesielt HIV/Aids-epidemien. Dette er en av fattigdommens store utfordringer i Zambia. Sykdommen har voldsomme konsekvenser, og hver slekt i Zambia er rammet. I samarbeid med FNs AIDS-program jobber Kirken/Caritas gjennom forebygging, behandling, opplysnings- og holdningsarbeid

I 2002 og 2003 ble det samlet inn henholdsvis 180 000 kr og 230 000 kr i forbindelse med Adventsaksjonen. Fjorårets beløp er det høyeste i Adventsaksjonens historie, og NUK håper å fortsette trenden med nytt rekordbeløp i år.

Kontonummer til adventsaksjonen: 3000.16.91410

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
2. november 2004

av Webmaster publisert 02.11.2004, sist endret 02.11.2004 - 16:15