Pavens kondolansetelegram i anledning Arafats død

Fra et av Yassir Arafats besøk i Vatikanet

Vatikanet: - Følgende kondolansetelegram ble sendt ut av Vatikanets statssekretær, kardinal Angelo Sodano, i pave Johannes Paul IIs navn til Rawhi Fattuh, Den palestinske nasjonalforsamlingens president, i forbindelse med at Yasser Arafats død ble kjent tidlig i dag morges:

I denne sørgmodighetens time, ved president Yasser Arafats bortgang, er Hans hellighet pave Johannes Paul II spesielt nær den avdødes familie, myndighetene og det palestinske folk. I det han overgir hans sjel i hendene på den Allmektige og Nåderike Gud, ber Den hellige far Fredsfyrsten om at samdrektighetens stjerne snart vil skinne på Det hellige land, og at de to folk som bor der må leve forsonet sammen som to uavhengige og suverene stater.

Pave Johannes Paul II og Yasser Arafat har møtt hverandre tolv ganger i løpet av pavens 26-årige pontifikat. Arafat ble mottatt elleve ganger i Vatikanet: første gang 15. september 1982 og siste gang 30. oktober 2001. Den palestinske lederen og Den hellige far møttes også i Betlehem under pavens pilegrimsreise til Det hellige land i mars 2000. Arafat har også hatt møter med flere fremtredende kardinaler.

VIS - Vatican Information Service
11. november 2004