Pastoralrådets høstmøte med reevangelisering som hovedtema

Biskop Gerhard Schwenzer på pastoralrådets høstmøte: "Kirken er en evangeliserende kirke eller den er ikke Kirke i det hele tatt"


Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (PRO) var samlet til høstmøte på Mariaholm 30.-31. oktober. Årsberetningen for PROs arbeidsutvalg for perioden oktober 2003-oktober 2004 ble lagt frem. En rekke saker ble behandlet på høstens møte, og referatet vil bli lagt ut på PROs hjemmeside når protokollen er underskrevet.

- Den saken som det ble viet mest tid til på møtet denne gangen var reevangelisering, en sak som det nåværende Pastoralrådet har satt som en av de mest prioriterte arbeidsområder på sitt program. I løpet av det siste året har en gruppe bestående av sr. Anne Bente Hadland, fr. Arnfinn Haram og Petter Bruce sett på eksisterende evangeliseringsopplegg og utarbeidet et grunnlagsdokument "Dere er allerede utsendt." Det påpekes i dette dokumentet at reevangelisering i høy grad er et menighetsanliggende. Pastoralrådets oppgave er å være en pådriver og å utarbeide grunntrekkene, forteller Ewa Bivand, Pastoralrådets leder.

På Mariaholm innledet biskop Gerhard Schwenzer over temaet og sa blant annet: "Kirken er en evangeliserende kirke eller den er ikke Kirke i det hele tatt. Kirken eksisterer ikke for seg selv. Vi, det vil si Den katolske kirke i Norge har, i likhet og samarbeid med andre kristne, en oppgave overfor alle landets innbyggere. Uten Jesu Kristi evangelium mangler Norge noe vesentlig: det mangler lyset ovenfra." Biskopen la videre i sitt innlegg vekt på hvilke "brohoder" for evangeliet som finnes i vårt samfunn. Biskopens innledning blir vedlagt referatet fra Pastoralrådsmøtet.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)
17. november 2004

av Webmaster publisert 17.11.2004, sist endret 17.11.2004 - 11:54