Caritas Internationalis knyttes tettere til Paven

Caritas Internationalis, det katolske bistandsnettverket som er representert over hele verden, skal arbeide tettere med Paven og Den hellige stol, ifølge en pressemelding fra Vatikanet sist lørdag.

I pressemeldingen opplyses det om at fra nå av vil institusjonen ha status som "offentlig kanonisk rettssubjekt." Dette vil knytte Caritas Internationalis nærmere "Paven og Den hellige stol og bidra til et mer effektivt samarbeid med Det pavelige råd `Cor Unum.'" Oppgaven til dette pavelige rådet, ledet av den tyske erkebiskop Josef Cordes, er å promotere og koordinere initiativene til katolske institusjoner på det humanitære området.

Erkebiskop Cordes overleverte det pavelige dokumentet med tittelen "Under det siste måltid" til lederen for Caritas Internationalis, erkebiskop Youhanna Fouad El-Hage av Tripoli i Libanon. "Dokumentet åpner et nytt stadium i barmhjertighetsarbeidet som er utført av konføderasjonen i mer enn 50 år," heter det i pressemeldingen fra Vatikanet. Caritas Internationalis er en konføderasjon av 162 katolske organisasjoner som arbeider med bistand, utvikling og sosiale tjenester.

I følge det pavelige dokumentet får Det pavelige råd `Cor Unum' som oppgave å følge opp og støtte Caritas Internationalis' virksomhet, både på det internasjonale nivå og i de sju regionale enhetene. Det pavelige rådet skal arbeide for å holde levende Caritas "kirkelige ånd" og sørge for at dens aktiviteter blir utført "i samarbeid med de lokale Kirker som er interessert og med deres hyrder."

I forbindelse med ulike spørsmål som angår andre områder enn de som tilhører `Cor Unum,' kommer Caritas til å samarbeide med andre organisasjoner i Den romerske kurie som Det pavelige råd for rettferdighet og fred, Det pavelige råd for den pastorale omsorg for migranter og reisende og Det pavelige råd for den pastorale assistanse til helsearbeidere.

ZEN - Zenit
14. november 2004