Stilling ledig som kartotekmedarbeider

St. Hallvard menighet i Oslo søker kartotekmedarbeider i 50% stilling, lønn efter avtale (ev. ltr. 24-30). Arbeidsoppgaven vil være ajourføring og vedlikehold av menighetens medlemsregister med pr. i dag 9000 katolikker.

Det er ønskelig med en datakyndig, pålitelig og ansvarsfull person som dessuten har "detektiv-sans". Menigheten bruker et skreddersydd database-program som snart skal byttes ut. Det forventes gode samarbeidsevner med de ansatte i menigheten og kolleger med tilsvarende funksjon i nabomenigheter.

Interesserte bes henvende seg til sognepresten p. Nikolas Goryczka (bortreist til 2. desember) eller til menighetsrådsleder Helga Haaß-Männle.

St. Hallvard menighet, Oslo (fe) (22. november 2004)

av Webmaster publisert 22.11.2004, sist endret 30.07.2011 - 12:36