Paven formaner lekfolk til å forkynne Evangeliet med større anstrengelse

Johannes Paul II oppmuntrer de troende til "å påta seg med større besluttsomhet" deres særlige oppgave med å forkynne Evangeliet i samfunnet.

Før han ba angelus med pilegrimene på Petersplassen sist søndag, forklarte paven at "den evangeliske besjeling av den timelige orden er en plikt for alle døpte, særlig det troende lekfolk."

Han uttalte dette på dagen som markerte 40-årsminnet for promulgasjonen av Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Kirken, "Lumen Gentium."

Denne teksten "utgjorde en milepæl i Kirkens reise på den nåværende verdens stier og stimulerte Guds folk til med større besluttsomhet å påta seg sitt ansvar for å bygge Kristi rike, som har sin fullbyrdelse utenfor historien," sa paven.

Paven viste også til kompendiet av Kirkens sosiallære, utgitt i oktober av Det pavelige råd for rettferdighet og fred, som et nytt hjelpemiddel for de troende.

ZEN - Zenit (21. november 2004)

av Webmaster publisert 23.11.2004, sist endret 23.11.2004 - 14:05