40-årsjubileum for St. Eystein dagsenter i Levanger

Det er i år 40 år siden St. Eystein sykehjem ble åpnet i Levanger. Sykehjemmet ble drevet i 30 år av medlemmer av St. Bonifatius institutt, før det ble dagsenter for eldre hjemmeboende i 1994. Sykehjemsdriften ble finansiert av fylkeskommunen. Driften av dagsenteret finansieres av Levanger kommune.

Som mange andre kommuner har Levanger kommune i de siste årene hatt store økonomiske problemer, og størrelsen på tilskuddet til driften av dagsenteret har vært oppe til diskusjon i forbindelse med budsjettbehandlingen i flere år. Levanger kommunes tilbud om driftstilskudd for 2005 var redusert så kraftig at styret for dagsenteret så seg nødt til å avvise et videre samarbeid på slike premisser. Dette har ført til en stor aktivitet i lokalavisene med støtte for dagsenteret, noe som varmer medlemmene fra St. Bonifatius institutt og de ansatte. Det er dannet venneforening for dagsenteret. Venneforeningen har drevet underskriftskampanje og innsamlingsaksjon til støtte for fortsatt drift. Endelig avgjørelse om fortsatt drift av dagsenteret vil bli tatt før jul 2004.

40-årsjubileet ble feiret den 9. november med åpen dag for alle interesserte og spesielt inviterte gjester med middag. En naturlig del av gjestene i feiringen var selvfølgelig alle brukerne av dagsenteret.

Melding fra Midt-Norge stift (24. november 2004)

av Webmaster publisert 24.11.2004, sist endret 24.11.2004 - 07:22