Vatikanet utgir oppslagsbok over nye bevegelser

Som svar på pave Johannes Paul IIs anmodning har Det pavelige råd for legfolket varslet utgivelsen av "Oppslagsbok over internasjonale bevegelser for de troende." Boken er en "Hvem er hvem?" for de nye bevegelsene og fellesskapene som har oppstått i Kirken, mange av dem etter Det annet Vatikankonsil.

Verket som blir utgitt på italiensk, men snart er tilgjengelig på engelsk, spansk og fransk, er på over 300 sider og inkluderer 123 bevegelser for de troende, opplyste rådet for legfolket i dag.

Bevegelser som juridisk er knyttet til Vatikanets kongregasjoner for kleresiet, for institutter for konsekrert liv og selskaper for apostolisk liv og for folkenes evangelisering, er ikke oppgitt i boken. Likeens er heller ikke grupper som kun arbeider på bispedømmeplan eller på nasjonalt plan med i fortegnelsen.

Initiativet er et svar på en anmodning paven kom med til Det pavelige rådet for legfolket i den apostoliske ekshortasjonen "Christifideles Laici" om å lage en fortegnelse over bevegelser offisielt anerkjent av Den hellige stol.

Oppslagsboken oppgir hver bevegelses offisielle navn i opprinnelig språkform, stiftelsesår, historie, selvforståelse, organisasjonsstruktur, utbredelse, arbeid, publikasjoner, internettsteder og fullstendig informasjon om hovedkvarterene.

Guzmán Carriquiry, undersekretær i Det pavelige råd for legfolket uttalte til Zenit: "Fra 1978 til i dag har Det pavelige råd for legfolket anerkjent over 90 trosorganisasjoner, noe som reflekterer legfolkets store vitalitet i Kirken."

ZEN - Zenit (23. november 2004)

av Webmaster publisert 24.11.2004, sist endret 24.11.2004 - 09:03